Van Loenen Consultancy

De letters V en L uit Van Loenen zijn als elementen voor het logo gebruikt. Er ontstaat een ingewikkelde structuur die voor een bedrijfsstructuur staat. De structuur is geordend en daarom werkt het goed.

Van Loenen Consultancy kijkt voor haar klanten hoe de stand van zaken is in het desbetreffende bedrijf en inventariseert hoe er een gezondere bedrijfsstructuur kan worden gecreerd. Van Loenen Consultancy werkt dus met bestaande elementen maar vormt daarmee een nieuwe, betere basis. Door dezelfde werkwijze is dit logo ontstaan.

Additional Info

  • Opdrachtgever: Van Loenen Consultancy